Ден на БУДИТЕЛИТЕ

Първи ноември е празник не само на будителите, а и на националното ни самочувствие. От Паисий до наши дни се редят хора на духа, на мисълта, на перото, на книгата…. Народната памет съхранява стотици имена. Всеки може да прибави нови – на наши съвременници,  които са последователи на будителите.

Нека се стремим да бъдем част от редицата на будните хора. И така да поддържаме жив огъня на будителството!

Честит празник!