Училищни телевизионни новини 06/2018-2019 уч. година

В шестата новинарска емисия на студио МедиуМ за учебната 2018/2019 година може да видите две от извънкласните дейности, които се провеждат в училище – спортните танци за учениците от начален и прогимназиален етап и вокална група ,,Хаверим“.