Училищни телевизионни новини 08/2018-2019 уч. година

В осмата новинарска емисия на студио МедиуМ за 2018/2019 година може да видите връчване на сертификати от НВО по дигитални компетентности както и среща на 11 клас с представители от комисията „Фулбрайт“.