Замърсяване на въздуха

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо на Столична регионална здравна инспекция, вх.№РУО1-339/07.01.2019 г. Ви уведомявам,  че във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за потенциално замърсяване на въздуха с очаквани критични стойности на 09.01.2019 г., особено в часовете 10:00 – 12:00 ч., моля да предприемете мерки и действия съгласно Вашата компетентност, съгласно предписание на Директора на СРЗИ, за което сте уведомени с писма с изх.№РУО1-30763/05.12.2018 г., изх.№РУО1-31062/07.12.2018 г.