Предстоящи родителски срещи

Родителската среща за учениците от 5 до 12 клас ще се проведе на 16 януари (сряда) от 18,00 ч.

На вниманието на родителите на седмокласници:

Родителската среща ще започне като обща с представяне на профилите в гимназиален етап. Начало – 17,00 ч. в зала „Америка за България“ – 3. етаж.

Родителите на учениците от начален етап могат да се срещнат с класния ръководител в определения му час за консултации.

 

Поради заболяване ще отсъстват следните учители:

Ани Стоянова, Вяра Горанова, Росица Антова, Юлия Коцева. 

Екатерина Рашева е на обучение.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КАБИНЕТИ