Важно: Занимания по интереси

Уважаеми родители и ученици,

От втория учебен срок стартира нов проект, обвързан с Наредбата на МОН за приобщаващо образование. В училище ще се организират занимания по интереси в следните направления.

* Спорт

* Технологии

* Математика

* Природни науки

* Изкуства и култура

* Дигитална креативност

* Гражданско образование

* Екологично образование и здравословен начин на живот

След проведеното анкетно проучване и заявените желания на учениците за участие дейностите, които ще се реализират в училище са:

„Въвеждане в света на немския език“ с ръководител Паулина Павлова за ученици от 3 клас
„Забавна математика“ с ръководител Тодорка Паскалева за ученици от 1 клас
„Забавна математика“ с ръководител Бойка Апостолова за ученици от 1 клас
„Лего конструиране“ с ръководител Емилия Лазарова за ученици от 3 клас
„Математика“ с ръководител Славка Найденова за ученици от 1 клас; 2 клас
„Млад географ“ с ръководител Канеля Костадинова за ученици от 3 клас
„Театър на сенките“ с ръководител Надя Пачилова за ученици от 3 клас
„Биологията – интересна, лесна, приложна“ с ръководител Незабравка Тренева за ученици от 10 и 11 клас
„Магията на интелекта“ с ръководител Кънчо Кънчев за ученици от 6 клас
„Математически тестове“ с ръководител Ева Димитрова за ученици от 7 клас
„Млад експериментатор“ с ръководител Мадлена Колчева за ученици от 6 клас
„Млад журналист“ с ръководител Цветелина Георгиева за ученици от 6 клас
„Млад природолюбител“ с ръководител Мадлена Колчева за ученици от 5 клас
„Програмиране на микроконтролери.“ с ръководител Светла Начева за ученици от 8 клас; 9 клас; 10 клас; 11 клас
„Роботика“ с ръководител Светла Начева за ученици от 6 клас; 7 клас; 8 клас; 9 клас; 10 клас; 11 клас
„Телевизионни репортери“ с ръководител Ивайло Иванов за ученици от 5 клас; 6 клас; 7 клас
„Тенис на маса – спорт за всички“ с ръководител Кирил Касабов за ученици от 5 клас; 6 клас
„Училищно радио“ с ръководител Петко Кралев за ученици от 8 клас; 9 клас; 10 клас; 11 клас; 12 клас
„Фотография за начинаещи“ с ръководител Светла Начева за ученици от 6 клас; 7 клас; 8 клас; 9 клас; 10 клас; 11 клас; 12 клас
„Фотография за напреднали“ с ръководител Светла Начева за ученици от 6 клас; 7 клас; 8 клас; 9 клас
„Ученическа цифрова медия“ с ръководител Маргарита Маркова за ученици от 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас; 12 клас


За повече информация по проекта посетете следните адреси:

https://class.mon.bg/Default.aspx

Постановление 289/12.12.2018 на МС:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=133002