Училищни телевизионни новини 16/2018-2019 уч. година

В шестнадесетата новинарска емисия на студио МедиуМ може да видите награждаване на отличили се наши ученици, както и предстоящия прокт за извънкласни дейности.