Родителска среща за 1., 2., 3. и 4. клас и подготвителни групи

Родителската срещата ще се проведе в сградата на училището

на 6.02. (сряда) от 17,30 ч. 

Подготвителни групи А,Б,В, съответно в 30, 31 и 32 стая – I етаж

1.абв клас, съответно в 24, 25, 26 стая – I етаж

2.абв клас, съответно в 21, 22, 23 стая – I етаж

3.абв клас – в класните стаи, съответно – 38, 37 и 52 стая

4.абв клас – в класните стаи, съответно – 53, 54 и 55 стая