Учебна програма по класове за II срок на учебната 2018/2019 г.

Уважаеми ученици и родители, предлагаме на вашето внимание учебната програма и график на консултациите с родители на учениците от V-XII клас за II срок.

Учебна програма V – VІІ клас

Учебна програма VІІІ – ІХ клас

Учебна програма Х – ХІІ клас

ГРАФИК консултации с родители – V – ХІІ клас