ТРАДИЦИОНЕН КОНКУРС В ЧЕСТ НА 10. МАРТ на тема СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ – ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА КЪМ БЛИЖНИЯ

ТРАДИЦИОНЕН КОНКУРС В ЧЕСТ НА 10. МАРТ

на тема

СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ

ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА КЪМ БЛИЖНИЯ

Могат да участват ученици от V до ХІІ клас в следните категории:

 

  1. Съчинение, отразяващо драматичните събития от февруари – март 1943г.
  2.  Есе, отразяващо драматичните събития от февруари – март 1943г.
  3.  Видео, отразяващо драматичните събития от февруари – март 1943г.

 И в текстовете, и във видео клиповете може да се коментира човеколюбието, което се предава от „род в потомство”, което се възпитава от най-ранна възраст и е едно от нещата,
чрез които Бог ни е отличил от животните.

 Както се досещате, наградите са много хубави и са от:

  • училището
  • ОРТ
  • фондация „Роналд Лаудер“
  • Училищно настоятелство
  • специална награда на директора, г-жа Весела Палдъмова

СЪЗДАЙ ВЪЛНУВАЩАТА СИ ИСТОРИЯ И СПЕЧЕЛИ НЕ САМО НАГРАДА, НО И КЪСЧЕ ДОБРОТА!

Срок за предаване: 15.03.2019 година.

 Текстовете и връзките към видео клиповете се изпращат на адрес

cv_lashkova@134sousofia.org