Най-добрите работят при нас

Плакетът казва достатъчно за Теменужка Дакова, наградена в конкурса за най-добрър касиер на ВСКУ в категория „Приемственост“. Благодарни сме й, тъй като учителите надали ще станем богати, но касиерите ни помагат да живеем добре!