Честит национален празник!

Огромната отговорност пред нас е да възпитаме потомството:

в обич към земята – българска,

в почит към славното минало – българско,

в гордост от силата на националния дух – български.