Предстоящи родителски срещи

На 19.03.2019 г. от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща за 8-12 клас.

На 20.03.2019 г. от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща за 5-7 клас.