Училищни телевизионни новини 18/2018-2019 уч. година

В осемнадесетата новинарска емисия на студио МедиуМ за учебната 2018/2019 година ще ви представим средния успех на прогимназиален и гимназиален етап за първия учебен срок.