Свободни работни места

134 СУ „Димчо Дебелянов” обявява 2 свободни работни места за чистач / хигиенист.

  1. Изисквания за работното място и условия за заемане на работното място:
  • образование: средно
  • мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.
  1. Работно време – на смени.
  2. Възнаграждение – минимална работна заплата.
  3. Изисквания за заемане на длъжността са:

Самостоятелност, съобразителност, отговорност, инициативност, устойчивост на стрес, лоялност, емоционална устойчивост, оперативност, неподкупност, наблюдателност, честност. Физически – физически здрав, издръжливост на натоварване.

  1. Необходими документи:

Молба

Свидетелство за завършено средно образование

Копие от трудова книжка, сверено с оригинала.

Подаването на документите е до 22.03.2019 г. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов”. Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде публикуван на сайта на училището на 25.03.2019 г.

Събеседване – на 26.03.2019 г.