140 години София – столица на България

София – „Расте но не старее“

Да обичаме града си!

Да съхраним неговото наследство, за да се гордеят поколенията!