Седмица на професиите отблизо

ПРОФЕСИИТЕ ОТБЛИЗО

По предложение на Ученическия съвет наши гости бяха хора с интересни и вълнуващи професии, превърнали професионалните си ангажименти в завладяващо ежедневие.

Хора посветили се на обществото, даващи пример за професионализъм, човечност и висока гражданска позиция. 

Предлагаме на Вашето внимание снимки от състоялите се срещи между учениците в различни възрастови групи и нашите гости:

Госпожа Гергана Янева, млад и смел човек, посветил се на идеята да бъдеш доброволец. Участвала в доброволчески образователни мисии в Африка и Южна Америка.

За нашите най-малки ученици в училищния двор пристигна пожарна кола, а екип от пожарникари разказаха за предизвикателствата на професията и необходимите качества, които трябва да притежаваш за да спасиш хора, излагайки на риск собствения си живот.

Госпожа Габриела Наплатанова, телевизионен журналист на BTV се срещна с учениците от Х клас. Автор на десетки филми и репортажи, свързани с бойната и гражданска авиация, тя е носител на множество награди, които са оценка за проявен висок пофесионализъм и чувствителност към проблемите на българското общество.

Господин Роберт Меламед, специалист по УНГ болести, хирург, разказа пред учениците какъв е смисъла на Хипократовата клетва, какъв е професионалният път на лекаря и каква е неговата мисия в обществото.

Господин Цветан Цветков, председател на Сметната палата. Разговорът ни въведе в различни теми: за това какви хора работят в съответното учреждение, какъв финансов контрол трябва да осъществяват и защо; какви са най-големите финансови беззакония, извършени и извършвани от институциите; кога и какво е работил Димчо Дебелянов в Сметната палата.

Госпожа Мая Манолова, омбудсманът на държавата, говори за функцията на длъжността, свързана със защита на хората от несправедливи иституционни решения и насърчаване за спазване на човешките права.

Учениците от 7 клас се срещнаха с актьора Мариан Бачев. Темата на разговора е за силата, енергията и духа на човека на сцена; за личностните качества, необходими за да спечелиш публиката. 

Проф. Николай Овчаров, доктор на историческите науки, археолог, се срещна с учениците от 8 клас. С него се проведе дискусия за откривателския дух на човека по стъпките на предците от миналото.