71 години независимост

Днес държавата Израел чества 71 години независимост!

Пожелаваме мир и благоденствие на целия еврейски народ!