Училищен транспорт за учебната 2021/2022 година

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТ ФИРМАТА ПРЕВОЗВАЧ ОТНОСНО ТАКСИТЕ ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА!

Уважаеми родители,

Училищното настоятелство при 134. СУ “Димчо Дебелянов” сключи с фирма „Нов пламък – НП“ ЕООД рамков ДОГОВОР ЗА ТРАНСПОРТ на учениците за учебната 2021/2022г. при следните финансови параметри:

1. Цена на транспортната услуга за 1 дете в две посоки е 1650 лв. (хиляда шестотин и петдесет лева) с ДДС, независимо дали връщането е в 14.00 или в 17.00 часа.

2. Цена на транспортната услуга за 1 дете в 1 посока (само сутрин или само следобед в 17.00 часа) е 950 лв. (деветстотин и петдесет лева) с ДДС.

3. Цена на транспортната услуга за 1 дете в една посока при ползване на услугата само в обедните курсове в 14.00 ч. – 950 лв. (деветстотин и петдесет лева) с ДДС.

4. Цената за второ и всяко следващо дете от семейство, когато транспортът се ползва в две посоки, като се ползва отстъпка от 50%, е 825 (осемстотин двадесет и пет) лева с ДДС.

5. При пропускане на срока за подаване на заявка (31.08.2021 г.) цената се завишава с 10%

6. При промяна на адрес след първоначално обявения в началото на учебната година цената се завишава с 10%.

7. еднократна сума за издаване на карта за транспорт – 5 лв. на дете.

8. Има възможност за подсигуряване на обслужване за обеден курс на децата, които желаят да ползват епизодично услугата. Цената е 4.20 лв. (четири лева и 20 ст.) без вкл. ДДС за всеки път на ползване, като заявките се правят предварително в транспортната фирма.

Фирма “Нов Пламък – НП” ЕООД ще представи индивидуален маршрут за всяко дете. Режимът на прибирането ще бъде в зависимост от приключването на учебните часове (следобед). Учениците до пети клас ще бъдат съпровождани до адреса от надежден придружител. Транспортът е от врата до врата.

Заплащането ще се извършва към фирмата-превозвач на 4 равни вноски по два начина:

1. В брой в офиса на фирмата на адрес: гр. София, ул. „Софроний Врачански“ № 53
или
2. по банков път в „ЕС ИВОНА” ООД „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД

IBAN: BG 51DEMI92401000219505 – в лева BIC: DEMIBGSF

Основание: транспорт на: (името на детето) – І вноска (до 31.08. 2021), останалите вноски са описани в уведомителното писмо.

Всеки родител трябва:

1. Да подаде заявка по електронен път за ползване на транспорта най-късно до 31.08. 2021 г. на е-mail: novplamak@abv.bg задължително с копие до: un134@abv.bg

Изтеглете ЗАЯВКА ЗА ТРАНСПОРТ

2. Да сключи индивидуален договор за превоз на детето си с фирмата – превозвач „Нов пламък – НП“ ЕООД на базата на РАМКОВИЯ ДОГОВОР ЗА ТРАНСПОРТ НА УЧЕНИЦИ, сключен между „Нов пламък – НП“ ЕООД и Училищното настоятелство при 134 СОУ.

За контакт с фирмата – превозвач „Нов пламък – НП“ ЕООД

Ели Величкова – тел.: 0899 960 670

ВАЖНО!!!

За всички въпроси, проблеми и спорове, възникнали при заявяването и ползването на транспорта, моля не влизайте в пререкания с превозвачите и придружителите. Свържете се с председателя на Училищното настоятелство Маргарита Левиева по всяко удобно за вас време на телефон: 0878 777 189 или на e-mail: un134@abv.bg

На 15 септември след официалното откриване на учебната година каним всички родители на деца, за които е заявено ползване на транспорт, в големия салон на 1 етаж на училището, където фирма “Нов Пламък – НП” ЕООД ще представи както маршрутите, така и придружителите по тях.

Моля, запознайте се с писмото на фирмата-превозвач „Нов пламък“: