Разглеждане на писмените работи от ДЗИ – 12.клас

Разглеждането на писмените работи от ДЗИ става с входящия № и ЕГН, в присъствието на учител – член на зрелостната комисия, в следния график: