ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ III, IV и V клас

134. СУ „Димчо Дебелянов“ обявява за учебната  2019/2020 година ограничен брой места за ученици от  III,  IV  и  V  клас

Уважаеми родители,

Предлагаме на Вашето внимание необходимите документи и график за прием на желаещите да се запишат на свободните места в  III,  IV  и  V  клас:

Необходими документи:

За  III  и  IV  клас:

  • Заявление за прием за учебна  2019/2020 година
  • Копие на Удостоверението за завършен клас

За  V  клас:

  • Заявление за прием за учебна  2019/2020 година
  • Копие на Удостоверението за завършен начален етап на основната степен

График на дейностите по приема:

  • от 12 до 28 юни – подаване на документи в канцеларията на училището от 8,00 до 17,00 ч.
  • 1 юли – обявяване на графика за събеседване с родители и ученици на сайта на училището (публикуват се само входящите номера от заявлението)
  • 4 юли – събеседвания на: родителите с училищното ръководство; учениците с учителите по иврит