График за събеседване с родители и деца кандидатстващи за ІІ, ІІІ, ІV и V клас

Събеседването с деца, кандидатстващи за ІІ. и ІІІ. клас, ще се проведе на 04.07.2019 г. от 9,00 до 9,40 ч. в сградата на 134.СУ

Събеседване с родители:

вх. №№  9580, 10225 – 9,00ч.

вх. №№  10306, 10355 – 9,10ч.

вх. № № 10449, 9940 – 9,20 ч.

вх. № 11076 – 9,30 ч.

Събеседването с деца, кандидатстващи за ІV. и V. клас, ще се проведе на 04.07.2019 г. от 11,00 до 11,40 ч. в сградата на 134.СУ

Събеседване с родители:

вх. №№  10323, 10329 – 11,00 ч.

вх. №№  10338, 10450 – 11,10 ч.

вх. №№  11033, 10991 – 11,20 ч.

вх. №№  11041, 11054 – 11,30 ч.

вх. №№  9939, 10073 – 11,40 ч.

вх. №№  10111, 10324 – 11,50 ч.

вх. №№  10441, 10956 – 12,00 ч.

вх. №№  10994, 11021 – 12,10 ч.

вх. № № 11029, 11067 – 12,20 ч.

вх. № 11077, 11086 – 12,30 ч.

вх. № 11116 – 12,40 ч.

Важно!!!

За тези, които не са приложили удостоверение за завършен клас да го донесат в деня на събеседването.

От ръководството