Свободни работни места

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява свободно място за:

Заместник-директор УД – едно

Изискванията за заемане на длъжността, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Други изисквания: мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.
Необходими документи за кандидатстване:
Заявление, мотивационно писмо, Автобиография европейски формат, Диплома за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации и тематични курсове, сертификат за владеене на английски език, С1, копие от трудова книжка, препоръка.
Срокът за подаване на документи е до 10.07.2019 г., вкл. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов”.

Графикът с допуснати за събеседване ще бъде публикуван на сайта на училището на 12.07.2019 г. Писмен изпит на 16.07.2019 г. Устен изпит на 17.07.2019 г., обявяване на одобрения кандидат на сайта на училището на 18.07.2019 г. Телефон за контакт: 02 931 06 86