За кандидатстващите след VІІ. клас

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за записване в осми клас на учебната 2019/2020 г.

  • 1. Свидетелство за завършено основно образование след 7 клас- оригинал
  • 2. Заявление за записване
  • 3. Служебна бележка с резултатите от НВО – копие
  • 4. Акт за раждане – копие
  • 5. 2 бр. снимки паспортен формат
  • 6. Такси: Училищно настоятелство – 90 лв., учебник по иврит – 100 лв.

Комисията по прием е с работно време от 8,00 ч. до 18,00 ч. в кабинет 30