Свободни работни места

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява свободни места:

Начален учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас) – две

Изискванията за заемане на длъжността, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти са:

Начален учител и учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV)

– специалност „Начална училищна педагогика“

– квалификация „Начален учител“

Други изисквания: мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление, мотивационно писмо, Автобиография европейски формат, Диплома за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации и тематични курсове, копие от трудова книжка, препоръка.

Срокът за подаване на документи е до 26.07.2019 г., вкл. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов”.

Графикът с допуснати за събеседване ще бъде публикуван на сайта на училището на 30.07.2019 г.

Събеседване и обявяване на одобрените кандидати на 01.08.2019 г., на сайта на училището.