Одобрени кандидати

Допуснати кандидати до събеседване за позиция начален учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас)

Събеседването с комисията ще се проведе на дата 01.08.2019г. в следния график:

Мираслава Кирова – 10,00 ч.

Румяна Николова – 10,15 ч.