Резултати от IV класиране за обявените свободни места в осми клас

Уважаеми родители на кандидат-гимназисти, предоставяме на вашето внимание резултатите от четвърто класиране за обявените свободни места, както следва:

Профил „Природни науки“

Приети: Борислав Петков, Ивана Мадамлиева

Андреа Карадочева – първа резерва
Соломон Бенрей – втора резерва

Профил“ Софтуерни и хардуерни науки“

Приет: Даниел Георгиев 

Соломон Бенрей – първа резерва
Илина Иванова – втора резерва


Напомняме, че записването на класираните кандидати е със срок до 12.00 часа на 07.08.2019г.

Пълното класиране за профилите можете да видите тук: