Двусменен режим на учебния ден

I  учебен срок 

първа смяна – всички ученици, без 10. и 11. клас, 

втора смяна – само 10. и 11. клас

II учебен срок

първа смяна – всички ученици, без 8. и 9. клас, 

втора смяна – само 8. и 9. клас