На вниманието на петокласниците

Запознаване на учениците от 5. клас с класните ръководители и преподавателите им ще се състои на 11.09.2019 г. от 9,00 ч. до 12,00 ч.