Откриване на учебната година

Уважаеми партньори, родители, ученици,

На 16.09.2019 г. в 10.00 ч. заедно ще открием учебната 2019/2020 год.

Моля, учениците да бъдат в училищния двор в 9.30 ч. с официална униформа, настроение и усмивки.

От 9.40 до 9.55 ч. класните ръководители ще организират строяването на класовете.

Моля, по време на церемонията да се спазва разпоредения ред и тишина. А след това ще се насладим на миговете отново да бъдем заедно.

На всички ученици пожелаваме успех в нелекия път на знанието!