Столово хранене за учениците от І, ІІ и ІІІб клас

Уважаеми родители,

Всеки четвъртък родителите на учениците от I а,б,в, II а,б,в и III б клас, които се хранят в училищния стол, трябва да изпращат по децата си в плик точната сума за купони за следващата седмица. На плика трябва да бъдат написани името и фамилията на ученика, паралелката и сумата за купони за седмицата.

Родителите могат да избират само един вид купони за цялата седмица – или купони за 3-степенно меню, или купони за 2-степенно меню.

3-степенното меню струва 3.30 лв./ден (при 5-дневна учебна седмица – 16.50 лв.) и включва супа, основно ястие, десерт и хляб.

2-степенно меню струва 2.50 лв./ден (при 5-дневна учебна седмица – 12.50 лв.) и включва основно ястие, десерт и хляб.

Купоните ще бъдат предоставяни от служител на училищния стол на учител в група за целодневна организация за съответния учебен ден. Родители, които не изпратят в четвъртък точната сума пари за купони за следващата седмица, ще трябва сами да осигурят на децата си купони за седмицата, закупувайки ги от училищния стол.

По изключение за ученици, отсъстващи предходната седмица и основателна причина – липса на възможност родителят да закупи лично купони от стола, ученикът носи плик с точната сума в понеделник и я предава на служител от стола.