Профилактика на орални заболявания при деца от 0 до 18 години

Уважаеми родители,

В периода 04.10.2019 г. – 30.11.2019 г. ще се проведе Национална кампания за безплатно поставяне на силанти на първите постоянни молари (шестите зъби) на деца от 5-годишна до 8-годишна възраст в рамките на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години.

Децата трябва да са родени не по-рано от 04.10.2010 г. и не по-късно от 20.11.2014 г. Родителят, който придружава детето, следва да попълни бланка за информирано съгласие (на място в зъболекарския кабинет) с ЕГН-то на детето си.

Моля, свържете се със зъболекаря преди да заведете детето си. Допълнителна информация можете да намерите на интернет страницата на програмата на адрес: www.oralnaprofilaktika.bg

Приложение: Списък на лекари по дентална медицина, извършващи силанизиране по НППОЗД София–град 2019 г.