Родителска среща

Уважаеми родители,

Родителските срещи ще се проведат на:

ІІ – VІІ клас – 27 ноември 2019 г. от 18.00 ч.

І клас – 28 ноември 2019 г. от 18.00 ч.

VІІІ – ХІІ клас – 28 ноември 2019 г. от 18.00 ч.

Тема: Организация на учебния процес, успех, индивидуална консултация с учителите по предмети.