Поставен въпрос на УН

Уважаеми родители,

Във връзка с поставени въпроси от родители за наличието на паразити – въшки, Ви информираме, че след разпоредена проверка са осъществени прегледи на всички ученици в училище и не е констатирано наличие на такива.

Подобни проверки се правят периодично през цялата учебна година.

Много от нашите ученици посещават редица извънучилищни дейности, поради което апелираме за осъществяване на редовен родителски контрол.