Голямо писане, рисуване, фотографиране, колажиране, конструиране и костюмиране 2019

Мотото на дванайсетото издание на конкурса:

„Човек не бива да се гордее със страната си,
а да е отговорен за нея“

Темите за различните възрастови категории са съответно:

„Защо обичам България “ – за учениците до 12 години.

„Родолюбието – потребност и отговорност“ –

за учениците над 12 години.

 ВАЖНО!

Придържането към възрастовата категория не е задължително!
Всеки участник може да работи и по двете теми!

ЖАНРЪТ Е СВОБОДЕН – съчинение, есе, разказ, стихотворение, приказка, басня, авторски сентенции.

За фотографите – снимка, колаж.
За художниците – рисунка с формат А2.
За конструкторите – Лего скулптура
.

За всички участници има шанс в конкурса за костюм!

Краен срок за предаване на творбите: 09.12.2019.

 Карнавал и церемония по награждаването

12.12.2019, 12.30 часа в салона на училището.

Пожелаваме успех на всички участници!

Текстовете се предават разпечатани на класните ръководители, в библиотеката или на следния адрес:

cv_lashkova@134sousofia.org