Първи национален конкурс за учители „Иноватори в образованието“

Поздравления за работата и отдадеността на номинираните за Национален кръг преподаватели в „Първи национален конкурс за учители „Иноватори в образованието“, категория 2: „Учители и учителски екипи, които чрез дейности в извънучебно време и в целодневната организация на учебния ден са създали у учениците знания, умения и нагласи, с които са ги направили по-удовлетворени и по-успешни.“