Предстоящи родителски срещи във връзка с приключване на първи учебен срок

На 20.01.2020 г. (понеделник) от 18.00 ч. – за V, VІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

На 28.01.2020 г. (вторник) от 18.00 ч. – само за VІІ клас. На срещата ще бъдат представени и профилираните паралелки в гимназиален етап, учителите по профилиращите предмети и регламента за прием след 7 клас по Наредба № 10.