Съобщение!

Уважаеми родители и ученици,

Програмата за ІІ. учебен срок вече е нанесена в електронния дневник. Можете да я прегледате там.

От Ръководството