Превенция на заболяванията

Препоръки от Министерството на здравеопазването за превенция на заболяваниета и намаляване риска от заразяване.