Допълнение в Правилника за дейността на 134.СУ „Д. Дебелянов“

Уважаеми родители,

С решение на Педагогическия съвет от дата 29.01.2020г. е направено допълнение към чл.13 от Правилника за дейността на училището за учебната 2019/2020г. Моля, да се запознаете с  направената промяна.

В рамките на заложените допустими отсъствия – 10 дни по уважителни причини, класният ръководител до 3 дни и директор до 7 дни, е направено следното уточнение:

„Ще бъдат извинени отсъствията на ученици срещу молба, внесена до две седмици преди началната дата, и представени документи за участие в: образователни семинари; образователни проекти; кандидат-студентски изпити; изпити за сертификати; програми за обмен на ученици; по семейни причини – тежък социален или здравословен проблем в семейството.“

Директорът ще разписва одобрителна резолюция на молбата на родителите само при горепосочените причини.

С решението на ПС е запознато Училищно настоятелство на дата 27.02.2020г.

Училищното ръководство настоява родителите да не плануват туристически дестинации в учебно време и напомня, че медицинските свидетелства и болнични листове подлежат на контрол.

Влиза в сила от 01.03.2020г.