Извънредни мерки

Уважаеми ученици, учители и родители,

Във връзка с ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ са предприети действия за провеждане на обучение в електронна среда от понеделник – 16.03. Информацията ще достига до Вас чрез електронния дневник. 

Моля, родителите да контролират децата си и да ги мотивират да поддържат обучителната си активност.

Ще използваме технологични възможности  за обмяна на образователни ресурси, които са предназначени както за учениците и учителите, така и за родителите

Възможност за пряка комуникация с учителите е електронния дневник и по телефона.

В училище работят дежурни административни екипи.

От Ръководството