133 години от рождението на нашия патрон Димчо Дебелянов, поет и офицер

В светлий празник на живота

чезнат скърби и съмнения,

бликват сили спотаени

в жадно чакащи гърди;

златни сънища душата

на крилата си понасят

в лучезарните предели,

дето бързат устремени

размразените води.

Из стихотворението „Устрем“.