ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ, ЧИИТО ДЕЦА ЩЕ КАНДИДАТСТВАТ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В Ікл. И ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021година

Уважаеми родители,

Предстои един важен период, свързан с избора на училище за Вашето любимо дете. Ние, екипът на 134.СУ „Димчо Дебелянов“, Ви пожелаваме преди всичко здраве и се надяваме кампанията по план-прием на ученици в І клас и подготвителните групи към училището да мине спокойно, позитивно и в рамките на взаимните очаквания.

Поради големия интерес към училището и ежедневните въпроси от Ваша страна, реших предварително да ви информирам за предстоящите дейности, а именно:

  1. Подготвителни групи!
    Начинът на прием; критериите; дейностите, свързани с подаването на документи; времевият график на предстоящите класирания ще бъде качен на 01.04. 2020г. в училищния сайт, секция прием, раздел подготвителни групи.
  2. Прием в І клас!
    Начинът на прием; критериите; дейностите свързани с получаване или подаване документи; времевият график на предстоящите класирания ще бъде обявен на 30.03.2020г. в училищния сайт, секция прием, раздел І клас.

Ако Вие търсите училище с амбициозен, отговорен и с отношение към Вашите деца екип, то ние сме Вашия избор. Защото в нашата училищна общност е важно родителите да покажат отговорно отношение към образованието на децата си, да подкрепят развитието им в мултикултурна среда и така заедно ще  преследваме целите на тяхнато израстване. Няма нищо по-важно за едно дете да бъде обичано и подкрепяно от учителите си и родителите си.

Пожелавам Ви успех и дано взетото решение за избор на училище донесе само радост и удовлетвореност в домовете Ви.


Весела Палдъмова-Ковачева, директор