ФОНДАЦИЯ ОРТ – 140 години!

Не е за вярване, но е факт! Не е за вярване, защото дори на такава достолепна възраст фондацията е символ на младежко вдъхновение, на промяна и технологично развитие, иновации, т.е. модерно образование. Няма нищо по-хубаво от това да заявим, че фондацията расте, но не старее.
Какво е за нас, училищната общност, Фондация ОРТ?
Какво е за мен Фондация ОРТ?
Фондацията не е само доказал се във времето коректен партньор, тя e съмишленик на идеи и послания, точен коректив за визията и мисията на 134. ОРТ училище „Димчо Дебелянов“ с преподаване на иврит. Затова ние сме горди, че сме част от общността на фондацията, обединила стотици училища на пет континента. Ние сме щастливи, че сме част от общите усилия на всички, свързани с развитието и усъвършенстването на образователния процес.
За мен лично фондацията е предоставена възможност за развитие на училището и морална опора във времето. За 12 години, а това е времето, в което работя за училището, ние реализирахме няколко мащабни съвместни проекта: радиотелевизионен център МЕДИУМ, Център за високи постижения в образованието, Лего кабинет, Център по природни науки, включващ химична лаборатория и кабинети по биология, физика и астрономия, както и кабинет по математика.
Тези съвместни проекти промениха облика на училището, доближиха го до най-съвременните представи за иновативно образование. Фондацията предостави огромни възможности за нашите ученици да участват в голям брой образователни проекти и осезателно да почувстват, че са част от световната училищната общност на ОРТ. Десетки учители се възползваха от възможността да участват в организираните от ОРТ квалификационни семинари. Така с времето ние ставахме все по-уверени и можещи в прилагането на технологиите в цялостния образователен модел.
Едва ли някой от фондацията е предполагал, че с откриването на технологичния център в 134. ОРТ училище „Димчо Дебелянов“ с преподаване на иврит в далечната 2003г., ще се постави началото на цялостното въвеждане на технологиите в училището: административно управление, комуникация на ниво ръководство–учители, учители–ученици, ученици–ученици и училищен екип–училищна общност. Затова днес ние сме подготвени да посрещнем предизвикателствата на дистанционната форма на обучение и образователният процес да не спира.
Лично от мое име и от името на цялата училищна общност изказвам благодарност на: г-н Роберт Зингер, г-н Шмуел Сисо и г-н Ави Ганон – бивши главни изпълнителни директори на WORLD ORT, г-н Дан Грийн, изпълняващ в момента длъжността главен изпълнителен директор на WORLD ORT, и на господин Владимир Дрибинский, главен програмен директор на WORLD ORT, за доверието и подкрепата, за това, че никога не ни забравят.
Благодаря на д-р Емил Кало, президент на Българска фондация ОРТ, когото чувстваме като част от нашия сплотен училищен колектив, за категоричната подкрепа и добронамереност. Горди сме, че ерудирана личност с постижения в социалния, икономическия, политическия и културния живот е наш ментор и съмишленик.
Благодаря на Пламен Петров, директор на фондацията за България, че скромно, последователно и с много усилия работи за образователните проекти на фондацията. Изказвам благодарност и на хората, свързани с фондация ОРТ, които вярват в нас и безапелационно подкрепят съвместните ни проекти и така допринасят за много радост и удовлетвореност в класните стаи на училището.
Скоро, много скоро, ние отново ще бъдем заедно в 134. ОРТ училище „Димчо Дебелянов“ с преподаване на иврит и тогава като за празничен повод, посветен на рожденика ОРТ, ще запалим 140 свещички, израз на общите ни мечти. А ние ще знаем и винаги ще бъдем убедени, че мечтите на ОРТ са много повече от 140.
Уважаеми госпожи и господа,
Уважаеми колеги и приятели,
Скъпи ученици от всички ОРТ училища,
Нека черпим вдъхновение от 140-годишното минало на фондацията, нека бъдем окрилени от успехите в настоящето и всеотдайни към предизвикателствата на образованието в името на бъдещето!
Бъдете здрави!

Весела Палдъмова, директор на 134. ОРТ училище „Димчо Дебелянов“ с преподаване на иврит.