Международен ден на земята

През 1970г., в САЩ за пръв път се поставя началото на движението за опазването на околната среда. Инициативата намира огромен отзвук в целия свят и така през 2016г. Организацията на обединените нации избира Деня на Земята  за ден, в който се подписва историческото  Парижко споразумение за изменението на климата.

Повече от 190 държави са включени в Мрежата на Деня на Земята. България е една от тях.

Какво можем да направим днес, в дни на социална изолация, за да бъдем част от инициативата?

Можем да потърсим информация за предизвикателствата от замърсяването, пред които е изправено човечеството. Можем да изтеглим приложението Earth Challenge 2020 и съберем данни за качеството на въздуха и замърсяването с пластмаса. А можем просто да преброим колко пластмасови бутилки, чаши, пликове и т.н. има в дома ни и помислим как да ги избегнем в ежедневието си.

От всички нас зависи бъдещето на Планетата!