23. април – световен ден на книгата и на авторското право

Целият свят е …книга…

Шегите и остроумията са привилегия за великите умове. Не се прави на шут, ако нямаш достатъчно ум за това.
Сервантес

За да оцениш някое качество, трябва да имаш част от това качество и в самия себе си.
Шекспир

Помни Санчо – ако избереш пътя на добродетелта и се стремиш да вършиш само добродетелни неща, няма защо да завиждаш на тези, чиито прадеди са били князе и сеньори, защото кръвта се наследява, а добродетелта се придобива и струва сама по себе си много повече от кръвта.
Сервантес

Стремете се към съвършенство, и без това няма да го постигнете.
Шекспир