Относно информация в сайта

Уважаеми ученици и родители,

Всички публикации в сайта може да намерите в рубрика Новини, веднага след рубриките „Видео новини от МедиуМ“ и „Настоятелство и партньори“