28.04.2020 г. – Информация от Директор

Уважаеми родители и ученици,

Уважаеми колеги и партньори,

Изправени сме пред огромното предизвикателство да продължим, а може би и да завършим учебната година в дистанционна форма на обучение за учениците от подготвителните групи до VІ клас.

Усеща се напрежение като цяло в обществото, защото периодът на социална изолация е много дълъг. 

Ние, учителите на 134.СУ, полагаме усилия да продължим да подобряваме формата на електронно обучение.

Ще предоставя на Вас някои насоки за работа, които могат да облекчат учебния процес.

Насоки за работа:

1. Децата, които имат регистрация в „Уча се“, да ползват платформата, един период от време платформата беше и безплатна за ползване.

2. Издателство „Просвета“ предоставя възможност за ползване безплатно на всички електронни учебници от I до X клас.  http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

3. Издателство „Просвета“ предоставя електронни уроци по БЕЛ и математика за VII клас: http://www.prosveta.bg/uchim

4. Издателство „Клет“ предоставя възможност за ползване безплатно на всички електронни учебници от I до X клас: https://klett.bg/

5. Можете да ползвате, Вие и учениците Ви, безплатно платформата „Кан академия“: https://bg.khanacademy.org/

6. Всички приложения в Office 365 за гимназиален етап.

7. Уроците по БНТ 2, БНТ 4 и тв България on Air.

8. Видео уроци за по-малките ученици в „Академико“

За информация на родителите още през 2013 г. училището въведе за ползване приложенията в Office 365 и вече седем години управлението на 134.СУ се осъществява през съответната платформа и тя е официална.

След обявяване на дистанционната форма на обучение на колегите бяха предоставени и различни възможности за използване на виртуална класна стая: ZOOM, TEAMS, GOOGLE, както и на ШКОЛО.

Колегите по иврит използват също Discord и iTaLAM. Към момента за учениците от начален етап всеки един колега избра сам платформата, през която минава обучението на учениците, съобразявайки се с възможност за ползване на платформата, сигурност и професионална увереност.

От друга страна, беше важно да се отчете и постигне оптимална натовареност на учениците от паралелките. Колегите от екипите работят по една платформа.

Хубаво щеше да бъде всички колеги от начален етап да използват официалната платформа и приложението TEAMS, но по-важното е, че образователният процес не изостава във времето, учениците свикнаха и преподавателският екип е спокоен.

Трябва да отчетем и факта, че в началото чисто психологическата бариера и липсата на достатъчен опит за работа и обучение изцяло в електронна среда създадоха несигурност в екипа. Предоставени бяха много онлайн обучения и колегите добиха увереност.

Без подкрепата на родителите не е възможно нещата да се случат. Децата от начален етап са малки, нямат достатъчно технически умения и създадени навици за учене в създадения модел и учителите разчитат на съдействие от страна на родителите.

Благодаря Ви за търпението и усилията, за проявената подкрепа към децата. Огромните усилия в образованието могат да бъдат разбрани от родителската общност сега.

Задължителен ангажимент на всеки учител е според своите часове в седмичното разписание да подава на учениците и на техните родители, чрез електронния дневник или чрез приложението TEAMS, за начален и прогимназиален етап, следната информация и да спазва следните насоки:

· Разработка на урок (напр. презентация, подробен план, насоки, цели на урока….);

· Задачи за изпълнение, които учениците самостоятелно да решат и върнат към учителя за проверка;

· Могат да се пускат тестове за упражнения, както и тестове за проверка и оценка;

– Задължителен ангажимент на учителите в ЦДО е да правят тестовете за упражнение и проверка в Word, за да могат учениците да пишат в тях и да им ги изпращат за проверка. Екипите в начален етап трябва да поддържат връзка помежду си и да взаимодействат в полза на общата работа;

– Задължително отразяване в електронния дневник на темите на уроците в синхронно и асинхронно обучение;

– Може часовете да бъдат редувани присъствени (синхронно обучение във виртуална класна стая) и неприсъствени (асинхронно обучение чрез задаване на упражнения за изпълнение, домашни работи или проектни задания). Целта е да се избегне продължителен престой пред монитора.

Тези часове са част от седмичната програма и се отчитат като реално взети с изпращането на възложената задача. Този модел се прилага и в гимназиален етап;

– Да се спазва седмичната програма;

– Да се осъществяват часове на класния ръководител и да се коментират теми, интересни за учениците;

– Часовете от естетическия цикъл да бъдат организирани с възлагане на проектни задания, и коментар във виртуална класна стая, а часовете по ФВС да бъдат изпълнявани като разтоварващи дейности.

Уважаеми родители, след дълъг период на боледуване госпожа Галя Илиева, колега по история, поема класовете, но тя лично ще Ви информира през електронния дневник.

Най-големи трудности се отчитат при предаването на възложените задачи за деня, затова Ви предлагам нещо, което може да помогне на нашите ученици от начален и прогимназиален етап, надявам се.

Ученикът трябва:

  • Да отвори заданието и да прочете инструкциите от учителя;
  • Да изпълни домашното си или друго задание – в тетрадка или на компютър;
  • Следва процесът по предаване на домашното – трябва да снима написаното в тетрадката;
  • Трябва да прикачи файла в Teams, който може да е снимката (ако е писано в тетрадка) или файл от компютъра (ако е правена презентация или др. на самия компютър). Прикачването става като се натисне бутона „Add Work“ (на български „Добавяне на работа“) и се изберат съответните файлове;
  • Трябва да натисне бутона „Предай“ (което някои ученици забравят, съответно те може да са качили файлове, но системата на Teams отчита домашната работа за не предадена);

За да се избегнат проблеми с връзката е необходимо да бъдат осигурени микрофони на учениците, особено сега, когато ще навлезем активно в период на оценяване.

Ако желаете, нашите учители ще направят онлайн уроци, които ще качим на училищния сайт. Просто ни пишете.

Учениците от гимназиален етап се справят изключително добре и в съответствие със създадената организация за провеждане на часовете в ZOOM, TEAMS.

Иновативният подход за обучение се въведе точно в този етап и това даде своите резултати – колегите реагираха веднага. Разбира се, трябва да се отбележи, че учениците имат по-големи технически умения, които прилагат ежедневно в образователния процес.

Най-сериозен проблем се очертава с изпитването на учениците, защото обективно оценяване трудно може да се постигне във виртуална среда. Апелирам за родителска подкрепа и коректност в изложения проблем. Най-важното е учениците да овладеят необходимите знания и умения, за да се избегнат проблеми в бъдещо време.

В очакване сме на разпорежданията на МОН за провеждане на НВО в VІІ клас и НВО в Х клас, както и на ДЗИ. Веднага ще качим получената информация на сайта на училището.

От тази седмица в помощ на учениците от VІІ и ХІІ клас са предоставени часове за работа през училищната онлайн библиотека.

На 22.04.2020 г. беше проведен първи онлайн Педагогически съвет, към който се включиха 74 учители от общ педагогически състав 80. Обсъдиха се множество проблемни ситуации, свързани с електронното обучение и се предложиха конкретни решения.

Всяка седмица публикувам на училищния сайт информация за Вас.

Знам, че не всичко е идеално, но и знам, че зад тази така привидно леката организация стоят огромните усилия на целия учителски състав и ръководство. Знам, че никой не е подценил работата си, напротив, във всичките тези изисквания се крие истинско желание за успешно обучение.

Всеки ден пиша десетки имейли и комуникирам на всички нива в училището, полагам усилия да избегнем някои пропуски, приемаме критики, но и много повече благодарности от родители.

Ще завърша с един цитат на Филип Бейли: 

„Уважението е това, което имаме, любовта – това, което даваме“ 

Бъдете здрави и се пазете!

Весела Палдъмова-Ковачева, директор