Резултати от Областен кръг на Олимпиадата по Гражданско образование за учебната 2019/2020 година

Забележка: Резултатите на останалите участници в Областния кръг на Олимпиадата по Гражданско образование за учебната 2019/2020г. можете да намерите на сайта на МОН: Олимпиади и състезания – класиране.

Председател на Областната комисия: Бистра Вълкова