На вниманието на родители и ученици от VІІІ до ХІ клас

Уважаеми родители и ученици,


Изплащането на стипендиите за втория срок ще бъде осъществено в края на месец юни, след отпадането на противоепидемичните мерки.

Получаването на стипендиите ще се осъществи по предварително изготвен график.

За допълнителната информация следете сайта на 134.СУ и електронния дневник.

От Ръководството